Nav

Monday, September 15, 2014

นสศ. เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 57 จำนวน 200 อัตรา

นสศ. (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 57 จำนวน 200 อัตรา
กำหนดการรับสมัครดังนี้
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่ตอนนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2557
รับสมัคร 27 - 31 ตุลาคม ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ กองกำลังพล นสศ. โทร 036-413412 หรือ 084-4524225 ในวันเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยเป็นพลทหารมาก่อน) หรือสำเร็จ หลักสูตร รด. (รักษาดินแดน) อายุตั้งแต่ 18 -28 ปี บริบูรณ์
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การเตรียมตัวทางวิชาการ สอบข้อเขียน 100 คะแนน (วิชาละ 25 คะแนน)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
การทดสอบร่างกาย หรือ พละศึกษา
ดึงข้อ ผ่าน 9 ครั้ง
ลุก-นั่ง (sit-up ) ผ่าน 50 ครั้ง
ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป
วิ่ง 1.6 ก.ม. ไม่เกิน 8 นาที
ว่ายน้ำ 100 เมตร ไม่เกิน 2.35 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม www.swcom.mi.th
สิทธิพิเศษ
ได้เรียนการกระโดดร่ม หลักสูตรส่งทางอากาศ จบแล้วมีเงินค่ากระโดดร่มเดือนละ 5000 บาท
เข้าเรียนหลักสูตรเสือคาบดาบ หลักสูตรรบพิเศษ และหลักสูตรพิเศษของหน่วยรบพิเศษอีกตามตำแหน่งหน้าที่
สิทธิค่ารักษาพยาบาลตนเอง ลูกเมีย และพ่อแม่

เครดิตภาพ จาก FB.โรงเรียนสงครามพิเศษ

ก็ขอให้ผู้สนใจได้เตรียมการตั้งแต่เนินๆ นะครับ ทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกาย โดยเฉพาะด้านร่ายกาย ท่าที่มีคนไม่ผ่านมากที่สุดคือท่า ดึงข้อ และว่ายน้ำครับ ก็ต้องเตรียมการให้ดีๆ เข้าฟิตเนส และลงสระบ่อยๆ ครับ ขอให้โชคดีแล้วเจอกันครับ

Thursday, June 12, 2014

Buy Thai airborne wing from Lopburi Province

Getting to know about Thai military airborne badge.
Airborne student who graduate from the Basic Airborne Course of Special Warfare School will have the right to get this badge the symbol that similar to the bird's wing and stand for ability of  flying in the air.
The parachute is a symbol of Airborne with clearly tell its meaning itself.
Another important symbol is triple headed elephant with stand for the God of the air in Thai belief and trust.
Currently,there are 2 active airborne school for Royal Thai Army one is Airborne school at Infantry school ,Infantry Center ,PrajuebKirikhan Province and another is special warfare school ,Special force Center, Lopburi Province.
Each airborne school may open about 2-4 courses per year depends on the budget and support.
The range of the course is 5 weeks course and the training will be divided into 3 parts as follows.
The classroom lecture will present all student about the basic knowledge of Airborne ,aircraft,parachute ,and related subjects.
The Ground training will be a 5 rotation stations by divided into small group to train about how to jump from the aircraft such as 34 feet tower jump,2-4 feet landing ,Fix and error minimize ,etc.
The PT will be conducted in the early morning before breakfast and in the afternoon before dinner. Most of the PT will involve running to increase the leg's strength and endurance.
The last week will be a conduct of parachute jump from either Chinook Helicopter or C-130 from Royal Air Forces.
To pass and graduate the course the student must complete 5 jumps include 1 night jump equip with weapon and rucksack.
Two type of the badge the metal badge and the cloth badge.
The metal one is more colorful and look elegant to fix on the official dress on the left chest above the pocket whereas the cloth also fix on the same spot but with the BDU.
Thing to know:
About Royal Thai Airborne Wing the city of Lopburi is well known for the Home of Airborne in Thailand and so the shop and the local worker who fascinate and love the neat job of doing the Airborne Badge for Thai military is must come from Lopburi ,say the original and trust one must from Lopburi,Thailand.
And if you are looking for a gift or souvenir for someone you wish to give them I can help you with this issue I don't have stock and I am not the seller I am an active Thai Airborne soldier who live in Lopburi and I am the author of this blog ,so if you want some I can offer in a special price as the table below.
This is a 3rd class Thai Airborne Badge with the box and good for giving a gift for someone or personal collection.


Price: 17$ (Inc.Shipment)
How to order and pay
pay to my paypal account : suteeka@hotmail.com
The goods will be send within 2-3 days by Thailand international post.(Approx. 7-10 days)
After that inform me about the payment by sending email to : suteeka@hotmail.com

Tuesday, April 30, 2013

รับสมัครช่างอากาศยาน ทบ.

หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๗
โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน(ชาย) สังกัดกองทัพบก ชั้นยศไม่เกินสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๓๐ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๘ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๓๖ – ๔๘๖๙๒๕ – ๙ ต่อ ๓๙๕๐๖ , ๓๙๗๖๐
ใครที่มีคุณสมบัติครบ หรือมีญาติหรือคนรู้จักที่มีความสนใจ ต้องการสมัครช่างเครื่อง  ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อด้วย
ของคุณครับ

รับสมัครสอบศิษย์การบินทหารบก


หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๘
โรงเรียนการบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร(ชาย) ยกเว้นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นยศไม่เกินร้อยโท มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา หรือนายทหารประทวน(ชาย) สังกัดกองทัพบกชั้นยศสิบตรี-จ่าสิบเอก มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเข้ารับการศึกษา และอายุไม่เกิน ๒๗ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๕๘ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๓๖ – ๔๘๖๙๒๕ – ๙ ต่อ ๓๙๕๐๖ , ๓๙๗๖๐
ใครที่มีคุณสมบัติครบ หรือมีญาตหรือคนรู้จักที่มีความสนใจ ช่วยประชาสัมพันธืและแจ้งต่อด้วย
ของคุณครับ

Wednesday, March 6, 2013

แนวทางการเตรียมสอบเข้าเป็นนายสิบหน่วยรบพิเศษสำหรับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน.

แนวทางการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นข้าราชการทหารสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี สำหรับหนุ่มๆ หลายคนที่มีความต้องการหรือความไฝ่ฝันที่จะทำงานรับใช้ประเทศชาติ ด้วยการเป็นทหารสังกัดหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทย หากท่านไม่สามารถสอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบ นายร้อย หรือโรงเรียนทหารต่างๆ ได้ หรือได้แต่ต้องการสมัครเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ หน่วยเดียวเท่านั้น ก็ถือว่ามีโอกาสและช่องทางสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ครับ
ห้วงการรับสมัคร ทุกๆ ปีประมาณ เดือน พ.ย. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือตัวย่อคือ นสศ. จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบ ประมาณ 20-30 อัตรา (จำนวนไม่แน่นอน)
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการครับ บางปีอาจจะมากกว่า ที่ว่านี้ก็ได้  สามารถติดตามข่าวสารอัพเดทได้จากบล็อกนี้ครับ

ลองมาดูคุณสมบัติพื้นฐานกันสักนิด


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า 
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี 
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การเป็นทหาร 
 • ว่ายน้ำเป็น
 • มีใจรักในอาชีพทหาร อดทน เสียสละ (มีอุดมการณ์)
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี สั้น ยาว เอียง 

การติดต่อสอบถามใน วันและเวลาราชการ
กองกำลังพล นสศ. โทร 036 413412
ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • จำหน่ายใบสมัคร 
 • รับสมัครสอบ ตรวจหลักฐานผู้สมัคร พวกรูปถ่าย วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
 • ทดสอบร่างกาย (พละศึกษา)
 • ตรวจโรค 
 • ทดสอบวิชาการ (ข้อเขียน) สำหรับพวกที่ผ่านพละศึกษาเท่านั้น 
 • ประกาศผลสอบ 
 • เรียกรายงานตัวเข้ารับราชการตัวจริง 
 • เรียกตัวสำรองหรืออะไหล่ (ถ้ามี)

คำแนะนำในการทดสอบร่างกาย สำหรับน้องๆ ที่สนใจ
มีการทดสอบอะไรบ้าง
ต้องซ้อมหรือเตรียมร่างกายอย่างไรบ้าง
ถือเป็นด่านแรก ในการวัดว่าใครจะอดทน อึด และแข็งแรง ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นทหาร และการเป็นนักรบพิเศษครับ เพราะว่าเข้ามาแล้ว จะต้องมีการฝึกหนัก และโหด กว่าการทดสอบในด่านแรกนี้มากกว่า
1 ท่าวิ่ง ง่ายที่สุด ต้องการอุปกรณ์แค่ รองเท้า 1 คู่ก็วิ่งได้แล้ว ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนโดยประมาณ เริ่มจากวิ่งช้าๆ สลับเดิน ให้ได้ ระยะทางจาก กิโลเดียว และค่อยๆ เพิ่มเป็น 2-3 กิโล และ 5 โล ถึง 8-10 กิโลทุกวัน จนกล้ามเนื้อขาและระบบการหายใจเคยชิน จากนั้นทดสอบการจับเวลา วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร ในเวลา ประมาณ7-8 นาที
2 ว่ายน้ำ 100 เมตร แนะนำให้ฝึกว่ายทุกวันสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่แข็ง เพราะเป็นท่าที่คนตกมากเช่นกัน ประมาณว่า หาแว่น หากางเกงว่ายน้ำมาแล้วฝึกว่ายให้ถูกท่า อย่าว่ายแบบหัวโด่หรือมัวไปเรื่อย เอาความแข็งแรงเข้าว่า ถ้าเป็นไปได้น้องควรหาครูฝึก หรือคำแนะนำจากคนที่รู้วิธีจะดีที่สุด เพราะจะช่วยเราได้มาก เหนื่อนน้อยกว่า ออกแรงน้อยกว่า แต่ไปได้เร็วกว่า และไกลกว่าแบบมั่วๆ แน่นอน
3 ดึงข้อ หาบาร์เดี่ยวมาแล้วฝึกดึง ทุกๆ วันให้ได้มากที่สุด ท่านี้เป็นท่าที่คนไม่ผ่านมากที่สุด จากทุกปีที่ผ่านมา จะเรียกว่าเป็นท่าที่คัดคนออกก็ไม่ผิดนัก ยอดคนสมัครรอบแรกหลักพันครับ แต่พอรอบสองวิชาการก็หลักร้อยครับ 555 บางคนเก่งวิชาการแต่ตกท่าดึงข้อ ทำให้หมดสิทธิ์ในการสอบรอบต่อไปนะครับ เกณฑ์ผ่านคือ ประมาณ 10-12 ครั้ง แต่แนะนำให้ทำให้ได้อย่างน้อย 15 ครั้งขึ้นไปครับ

3 ดันพื้น ทำให้ได้มากที่สุด ก็เข้าโรงยิม หรือฟิตเนส ยกน้ำหนัก สร้างกล้ามเนื้อแขน อกไหล่ ท้องให้แข็งแรง ฝึกทุกวันจากเบาไปหาหนัก จากง่ายไปยาก จนชำนาญ เกณฑ์ผ่านอย่าไปคิด คิดถึงเกณฑ์แข่งขันคือทำให้ได้มากที่สุด ตามที่เราฝึกซ้อมมา บางคนแข็งแรงและเตรียมตัวมาดี เวลา 2 นาที ก็ประมาณ 60-80 ครั้ง ครับ
4 ท่าลุกนั่ง หรือ ซิทอัพ ใช้หลักการฝึกเช่นเดียวข้อ 3 ได้เลยครับ แต่เน้นไปที่กล้ามเนื้อท้องให้มากขึ้นหน่อยครับ ขั้นต่ำน้องๆ ควรฝึกให้ได้ 80 ครั้ง ใน 2 นาที ครับ

การตรวจร่างกาย
โดยแพทย์ทหาร ร.พ.อานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีรายละเอียดการตรวจอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือมีคำแนะนำอย่างไร พี่จะมา update ให้อีกครั้งนะครับ
การสอบวิชาการ มีสอบวิชาอะไรบ้าง
 การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทำการทดสอบดังนี้

 • ภาษาไทย 25 คะแนน)
 • คณิตศาสตร์ 25 คะแนน)
 • วิทยาศาสตร์ 25 คะแนน)
 • ภาษาอังกฤษ 25  คะแนน)

เนื้อหามอปลายครับน้อง เตรียมตัวดีกว่ามีโอกาสมากกว่าครับ อ่านหนังสือทุกวันครับ อย่าหวังพึ่งโชคหรือหาเส้นสาย หรือจ่ายเงินครับ แนวทางของพี่สายขาวครับ ความอดทน ความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงเท่านั้นคือบันใดหรือหนทางสู่ความสำเร็จครับ หนังสือหรือแนวข้อสอบที่ออกหรือพิมพ์โดย นสศ.ไม่มีครับ สำหรับวิธีการออกข้อสอบ นสศ.ก็จะจัดกรรมการออกข้อสอบมา และจับสลากกันออกข้อสอบ โดยอาศัยตำราหรือแนวข้อสอบระดับมอปลายสายสามัญทั่วไปตามร้านขายหนังสือครับ ไปหาที่ร้านขายหนังสือ หาแนวข้อสอบมาอ่านมาฝึกฝนทำเลยครับ อ่อนวิชาไหน ไม่ถนัดวิชาไหน ก็ลองหาครูหรือติวเตอร์มาช่วยแนะนำหรือสอน ลงทุนเพื่อการศึกษาไม่เสียหลายครับ 
การประกาศผลสอบ 
น้องๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ นสศ. และป้ายประกาศที่ บก.นสศ.
การเรียกรายงานตัวเข้าบรรจุ 
การฝึกนายสิบใหม่ 
มีหลักสูตรฝึกอะไรบ้างก็จะเป็นพื้นฐานทางทหาร ระเบียบวินัยทหาร สำหรับคนที่เคยเป็นทหารเก่าหรือกองหนุนก็จะไม่ยาก เพราะว่าเคยผ่านมาแล้ว แต่ถ้าน้องๆที่มาจากพลเรือนจริงๆ ก็จะต้องปรับสภาพร่างกายและจิตใจกันสักพักครับ 
สิทธิ และการศึกษาเพิ่มเติม 
ได้รับเงินเดือนประมาณ 8000 บาท และมีเงินพิเศษ พ.ด.ร. (เพิ่มกระโดร่ม) อีกประมาณ 5000 บาท/เดือน รวมๆ แล้ว ก้ประมาณ หมื่นต้นๆ ครับ ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ สำหรับการเริ่มต้น 
สิทธิพิเศษเบิกค่ารักษาพยาบาล  รวมถึง พ่อแม่ ลูกเมีย ด้วยนะ ส่วนค่าค่าเล่าเรียน ได้เฉพาะลูก 55
หลักสูตรทางทหารที่น้องๆ ต้องโดนบังคับเรียน 
หลักสูตรส่งทางอากาศ หรือกระโดดร่ม ที่จะทำให้เราได้ค่าปีกเพิ่ม 5000 บาทนั้นแหละครับ เป็นหลักสูตรประมาณ 1 เดือน เรียนกันที่โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ฯ เอาไว้มีเวลาจะเขียนรายละเอียดมาให้อ่านกันครับ 
หลักสูตรการรบแบบจู่โจมหรือแรงเยอร์ เรียนกันที่ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จว.ประจวบ ครับ 
อื่นๆ ก็มีแต่ไม่บังคับครับ เช่น รบพิเศษ ปปส. ปจว. ฯลฯ 


Wednesday, October 31, 2012

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับนายสิบ 17 อัตรา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับนายสิบ 17 อัตรา
หรืออักษรย่อว่า นสศ. หน่วยทราบรบพิเศษ หรือพลร่มหมวกแดง ที่กำลังพลทุกนายเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปว่า Top Man หรืิอนักรบพิเศษชั้นยอด เปิดรับบุคคลพลเรือน และ กองหนุน เข้าบรรจุเป็นสิบตรี ประจำการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2555 จำนวน 17 อัตราด้วยกัน (รับน้อยมากปีนี้) ใครสนใจอาชีพทหาร และต้องการรับราชการในหน่วยนี้ ก็เชิญสมัครได้ตั้งแต่ 12-16 พ.ย.55 ทุกวันเวลาราชการ ที่อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี สอบถามการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โทร 036-413412
เพิ่มเติม
รับวุฒิ ม.6
อายุ 18-30 ปี
สอบวิชาการ 22 พ.ย.55
วิชาที่สอบ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ วิชาละ 25 ข้อ