Nav

Wednesday, April 29, 2015

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นสมาชิกใหม่ รบพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกท่าน ที่ผ่านการทดสอบการคัดเลือก เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ หน่วยรบพิเศษทุกท่าน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทุกคน ในเส้นทางหรือ ทางเดินของนักรบพิเศษ ต้องมีอะไรท้าทาย ศักยภาพและความสามารถ ให้ทำให้ทดสอบกันอีกมาก เช่น หลักสูตร ปรับพื้นฐาน หลักสูตรร่ม หลักสูตรจู่โจม และ ฝึกระเบียบวินัยและร่างกาย อื่นๆ
ส่วนน้องๆ ที่พลาดหวัง ก็อย่าพึ่งหมดกำลังใจ หากยังรักและมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางสายอาชีพนี้อีก ก็คงต้องพิจารณาและทบทวนตัวเองให้ดี ว่าเราอ่อนหรือต้องแก้ไขจุดไหน เช่น ด้านร่างกาย ด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ ที่จะต้องเสริม หรือเพิ่มให้มีความพร้อมมากขึ้น ก็ต้องลองประเมินตนเองดู ครับ
โอกาสหน้าปีหน้า รุ่นที่ 5 อาจจะเป็นรุ่นสุดท้าย ที่จะทิ้งทวนและเปิดรับโดยตรงของหน่วยรบพิเศษ ในปี 59 ก็ขอให้ฟิตซ้อมร่างกาย และติดตามข่าวสารการรับสมัครในห้วงเวลาเดียวกันนี้ ต่อไป
สำหรับรายชื่อคนสอบผ่านทั้งตัวจริงและอะไหล่ รวมทั้งรายละเอียด กำหนดการรายงานตัว การทำสัญญา สามารถติดตามที่เว็บไซต์ของ หน่วยรบพิเศษโดยตรง
http://www.swcom.mi.th/

รบพิเศษ เน้นความแข็งแรงของร่างกายก่อนเป็นลำดับแรก ง่ายๆ ว่า ตกทดสอบร่างกาย ท่าใดท่าหนึ่ง ก็ต้องเชิญออกจากการคัดเลือก ก่อนทันที่

ดังนั้น จึงอยากบอกว่า การดึงข้อ การวิ่ง การว่ายน้ำ ไม่สามารถสร้างหรือ แข็งแกร่งได้ในเวลาสั้นๆ แค่ 1 เดือน หรือ 2 เดือน แต่อาจจะมากกว่านั้น เป็น ุ6 เดือน หรือ เป็นปี
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ก็มีความสำคัญมากๆ เช่น ฟิตเนส หรือ ครูสอนเทคนิคการว่ายน้ำ เป็นต้น
ส่วนวิชาการ ก็สำคัญ แต่ก็รองลงมาครับ
เนื้อหาก็ มัธยมปลาย

Tuesday, February 17, 2015

ประกาศ นสศ. รับสมัครกองหนุนและบุคคลพลเรือนประจำปี 2558

นสศ. หรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี แจ้งกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนายสิบ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

 • ประกาศรับสมัคร ก.พ.58 - 3 เม.ย. 58
 • รับสมัคร 30 มี.ค. - 3 เม.ย. 58
 • สอบคัดเลือก 22 - 26 เม.ย.58
 • ประกาศผลสอบ 29 เม.ย.58
 • ทำสัญญา ดำเนินกรรมวิธีบรรจุ 7-8 พ.ค. 58


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากน้องๆ ท่านใด หรือ ผู้ปกครองท่านใด มีบุตรหลาน ที่ต้องการให้เป็นทหารรบพิเศษ จังหวัด ลพบุรี ก็ช่วยแจ้งข่าว และนำพา บุตรหลาน ของท่านมาสมัครกันได้ ตามวันเวลาดังกล่าว

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ การ Update สามารถติดตามได้จาก blog นี่ครับ
กำหนด การรับสมัคร มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพื่อรองรับ น้องๆ พลทหาร ที่จะปลดประจำการในห้วง พ.ค. 58 และ น้องๆ พลเรือน ที่จะจบชั้น ม.ปลาย ในห้วง เดือน เม.ย.58 เช่น กัน


Monday, January 19, 2015

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนายสิบทหารบกเหล่าราบ ประจำปี 2558

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ในเหล่าทหารราบ ซึ่งเป็นเหล่ารบหลัก Infantry ของกองทัพบก มีภารกิจในการ รบทัพจับศัตรู บู้ล้างผลาญ ก็ต้องคอนี้ เหล่านี้ เลยนะครับ นักรบที่อาศัยความอททนและการเดินเท้าเป็นหลัก จบหลักสูตรแล้ว โอกาสในการเรียนต่อในหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล้ก เช่น หลักสูตรเสือคาบดาบ Ranger  หลักสูตรการกระโดดร่ม Airborne  หรือเลือกรับราชการตามแนวทางรับราชการในหน่วยรบพิเศษ Special Force ก็สามารถทำได้เช่นกัน

โอกาสดีสำหรับเด็กหนุ่มที่มีความฝันต้องการจะเป็นทหาร อาชีพที่ต้องอดทน เสียสละอย่างสูง


เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558


การส่งหลักฐานคะแนนเพิ่ม

1 ทางไปรษณีย์ วันที่ 15 ธ.ค. 57 - 5 ก.พ.58 (ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2. ด้วยตนเองและยื่นสิทธิทดสอบผู้มีความสามารถทางการกีฬา ณ ยศ.ทบ. (กคพบ.ยศ.ทบ.) วันที่ 5 - 30 ม.ค.58

กำหนดการสอบภาควิชาการ


1. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับบุคคลพลเรือน และ ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2. วันที่ 1 มีนาคม 2558 สำหรับทหารกองประจำการ, พลอาสาสามัคร(ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน, ทหารกองหนุน และทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ(แต่งกาย กองทัพบก) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 7 มีนาคม 2558

ส่งเอกสารผู้สอบผ่านการสอบภาควิชาการ วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 (ด้วยตนเอง ยศ.ทบ.)

การสอบรอบที่สอง วันที่ 18 - 20 มี.ค.58 และ 23 - 25 มี.ค.58 (ให้มารายงานตัวทดสอบฯ ให้ตรงวัน)

การประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 10 เมษายน 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

บุคคลพลเรือน 
เป็นทหารกองเกิน อายุ 18-20 และ 22 ปี บริบูรณ์ 
ทหารกองหนุน (นศท.) อายุ 18-22 ปี 
ทหารกองประจำการสังกัด ทบ. (อายุไม่เกิน 24 ปี)
ทหารกองประจำการสังกัด บก.ทท.,สป.,ทร.,ทอ. (อายุไม่เกิน 24 ปี)
อาสาสมัครทหารพราน (อายุไม่เกิน 24 ปี)
พลอาสาสมัครประจำการ (อายุไม่เกิน 24 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ,สายอาชีีพ หรือเทียบเท่า 

สำหรับปี 2558 ทาง ยศ.ทบ. ได้พัฒนาโปรแกรม การรับสมัครทางเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับน้องๆ คนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ให้เสียเวลา ในการทบทวนตำรา หรือ ฟิตซ้อมร่างกาย และประหยัดค่ารถ ค่าน้ำมันต่างหาก 
ใครที่สนใจยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัคร ออนไลน์ ได้ที่ http://www.enrollment-online.com/regis

Wednesday, January 7, 2015

กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2558 จำนวน 107 อัตรา

สมัครด่วน กรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนและกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2558  จำนวน 107 อัตรา
รายละเอียด
 • ระดับปริญญาตรี 105 อัตรา 
 • ป.โทถึงเอง 2 อัตรา 
 • รวม 107 อัตรา 
 • คุณสมบัติ ย่อๆ 
 • ทหารกองเกิน อายุ 22 ถึง 29 ปี 
 • กองหนุน อายุ ระหว่าง 18 - 35 ปี 
 • ความสูง 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
 • เฉพาะบุคคลหญิง อายุ  ระหว่าง 18 - 35 ปี หนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กก. สูง 150 ซม.
กำหนดการรับสมัคร
 • 15 ธ.ค. - ุ6 ม.ค. 58 ขายใบสมัครและคำแนะนำการสอบ
 • 7 - -11 ม.ค.58 รับสมัครสอบ ณ หอประชุมเสนาปฏิพันธ์ ยศ.ทบ. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • สอบข้อเขียน 25 ม.ค.58 ณ ม.รามคำแหง
กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ

 • กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
 •  กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ 
 •  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ 
 •  กลุ่มที่ 4การเงินและบัญชี
  กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
วิชาที่ใช้สอบ
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • และวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิสาขาวิชาโดยมี กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการสอบ (แถวๆสถานีรถไฟสามเสน) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนน


เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร.๐-๒๒๙๗-๖๑๘๖ หรือ เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com

Monday, September 15, 2014

นสศ. เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 57 จำนวน 200 อัตรา

นสศ. (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) เปิดรับสมัครกองหนุนประจำปี 57 จำนวน 200 อัตรา
กำหนดการรับสมัครดังนี้
จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ตั้งแต่ตอนนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2557
รับสมัคร 27 - 31 ตุลาคม ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบถามเพิ่มเติมที่ กองกำลังพล นสศ. โทร 036-413412 หรือ 084-4524225 ในวันเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยเป็นพลทหารมาก่อน) หรือสำเร็จ หลักสูตร รด. (รักษาดินแดน) อายุตั้งแต่ 18 -28 ปี บริบูรณ์
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การเตรียมตัวทางวิชาการ สอบข้อเขียน 100 คะแนน (วิชาละ 25 คะแนน)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
การทดสอบร่างกาย หรือ พละศึกษา
ดึงข้อ ผ่าน 9 ครั้ง
ลุก-นั่ง (sit-up ) ผ่าน 50 ครั้ง
ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป
วิ่ง 1.6 ก.ม. ไม่เกิน 8 นาที
ว่ายน้ำ 100 เมตร ไม่เกิน 2.35 นาที
ข้อมูลเพิ่มเติม www.swcom.mi.th
สิทธิพิเศษ
ได้เรียนการกระโดดร่ม หลักสูตรส่งทางอากาศ จบแล้วมีเงินค่ากระโดดร่มเดือนละ 5000 บาท
เข้าเรียนหลักสูตรเสือคาบดาบ หลักสูตรรบพิเศษ และหลักสูตรพิเศษของหน่วยรบพิเศษอีกตามตำแหน่งหน้าที่
สิทธิค่ารักษาพยาบาลตนเอง ลูกเมีย และพ่อแม่

เครดิตภาพ จาก FB.โรงเรียนสงครามพิเศษ

ก็ขอให้ผู้สนใจได้เตรียมการตั้งแต่เนินๆ นะครับ ทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกาย โดยเฉพาะด้านร่ายกาย ท่าที่มีคนไม่ผ่านมากที่สุดคือท่า ดึงข้อ และว่ายน้ำครับ ก็ต้องเตรียมการให้ดีๆ เข้าฟิตเนส และลงสระบ่อยๆ ครับ ขอให้โชคดีแล้วเจอกันครับ

Thursday, June 12, 2014

Buy Thai airborne wing from Lopburi Province

Getting to know about Thai military airborne badge.
Airborne student who graduate from the Basic Airborne Course of Special Warfare School will have the right to get this badge the symbol that similar to the bird's wing and stand for ability of  flying in the air.
The parachute is a symbol of Airborne with clearly tell its meaning itself.
Another important symbol is triple headed elephant with stand for the God of the air in Thai belief and trust.
Currently,there are 2 active airborne school for Royal Thai Army one is Airborne school at Infantry school ,Infantry Center ,PrajuebKirikhan Province and another is special warfare school ,Special force Center, Lopburi Province.
Each airborne school may open about 2-4 courses per year depends on the budget and support.
The range of the course is 5 weeks course and the training will be divided into 3 parts as follows.
The classroom lecture will present all student about the basic knowledge of Airborne ,aircraft,parachute ,and related subjects.
The Ground training will be a 5 rotation stations by divided into small group to train about how to jump from the aircraft such as 34 feet tower jump,2-4 feet landing ,Fix and error minimize ,etc.
The PT will be conducted in the early morning before breakfast and in the afternoon before dinner. Most of the PT will involve running to increase the leg's strength and endurance.
The last week will be a conduct of parachute jump from either Chinook Helicopter or C-130 from Royal Air Forces.
To pass and graduate the course the student must complete 5 jumps include 1 night jump equip with weapon and rucksack.
Two type of the badge the metal badge and the cloth badge.
The metal one is more colorful and look elegant to fix on the official dress on the left chest above the pocket whereas the cloth also fix on the same spot but with the BDU.
Thing to know:
About Royal Thai Airborne Wing the city of Lopburi is well known for the Home of Airborne in Thailand and so the shop and the local worker who fascinate and love the neat job of doing the Airborne Badge for Thai military is must come from Lopburi ,say the original and trust one must from Lopburi,Thailand.
And if you are looking for a gift or souvenir for someone you wish to give them I can help you with this issue I don't have stock and I am not the seller I am an active Thai Airborne soldier who live in Lopburi and I am the author of this blog ,so if you want some I can offer in a special price as the table below.
This is a 3rd class Thai Airborne Badge with the box and good for giving a gift for someone or personal collection.


Price: 17$ (Inc.Shipment)
How to order and pay
pay to my paypal account : suteeka@hotmail.com
The goods will be send within 2-3 days by Thailand international post.(Approx. 7-10 days)
After that inform me about the payment by sending email to : suteeka@hotmail.com